เกี่ยวกับแชทบอท

About Chat bot

แชทบอท (Chat Bot)

เป็นคำเรียกสั้นๆ มาจากคำเต็มๆว่า Chat Robot ซึ่งสามารถแปลง่ายๆว่า หุ่นยนต์สนทนา

แชทบอท(Chat Bot) คืออะไร
แชทบอท(Chat Bot) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้(มนุษย์)ได้โดยอัตโนมัติ ในลักษณะของการถาม-ตอบ ผ่านโปรแกรมสนทนาต่างๆ

เนื่องจากความรวดเร็วและความสามารถในการทำงานของระบบ ทำให้แชทบอทสามารถตอบโต้กับผู้ใช้จำนวนมากๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันจึงมีการพัฒนา Chat bot ขึ้นมามากมายเพื่อเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ในหน่วยงานต่างๆ สำหรับการตอบคำถาม หรือ นำเสนอสินค้า/บริการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ตามที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆต้องการ ตัวอย่างเช่น

 • แชทบอทหุ้น ทำหน้าที่รายงานราคาหุ้นและข้อมูลต่างๆของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ที่ผู้ใช้แต่ละคนต้องการทราบ
 • แชทบอทแนะนำสินค้าและบริการ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ของร้านค้า/บริษัทฯ นั้นๆ
 • แชทบอทรายงานสภาพอากาศ ทำหน้าที่แจ้งข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ๆผู้ใช้ต้องการทราบ

ประโยชน์ของแชทบอท

 • แชทบอท เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถทำหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและไม่มีวันหยุด
 • แชทบอท เป็นระบบตรรกะ ความเร็วในการประมวลผลสูง ไม่ใข้อารมณ์และความรู้สึกในการตอบคำถาม
 • แชทบอท สามารถรองรับผู้ใช้/ลูกค้า ปริมาณมากๆในเวลาเดียวกันได้
 • ลดต้นทุนสำหรับการอบรมพนักงานใหม่
 • สามารถตอบโต้กับผู้ใช้/ลูกค้า ได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความ , รูปภาพ , วิดีโอ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆทำได้ชัดเจนขึ้น

ประเภทของแชทบอท

แชทบอทสามารถแบ่งออกง่ายๆตามลักษณะการทำงาน ได้ 2 แบบคือ

 1. แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือที่ได้ยินกันบ่อยๆว่า "เอไอ(AI)" แชทบอทที่ถูกพัฒนามาแบบปัญญาประดิษฐ์จะมีลักษณะพิเศษคือสามารถโต้ตอบบทสนทนาที่เป็นประโยคได้เหมือนมนุษย์ (Human/Natural Language Interface) และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาก
 2. แบบคำสั่ง (Command Interface) เป็นแชทบอทที่ทำงานแบบง่ายๆ กับคำสั่งที่ชัดเจนสั้นๆ เช่น คำสั่ง "สินค้า" แชทบอทก็จะแสดงข้อมูลสินค้าต่างๆของร้านค้า , คำสั่ง "บริการ" แชทบอทก็จะแสดงข้อมูลบริการต่างๆของร้านค้า

ตัวอย่างการสนทนา Meka Bot ผ่าน Facebook

Meka Service

บริการของเมฆา

MekaService

Meka.Ltd มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนาแชทบอท ในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกกันว่า AI(Artificial Intelligence) ให้ เข้าใจการสนทนาภาษาไทย(Human/Natural Language) เพื่อที่จะทำหน้าที่ตอบคำถาม , ค้นหาข้อมูล , แสดงผลข้อมูลต่างๆ ฯลฯ ตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนั้นแชทบอทที่ทีมงาน Meka.Ltd พัฒนาให้กับลูกค้านั้น สามารถทำงานบนเว็บไซท์ของลูกค้าหรือทำงานบนโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ

 • เฟสบุ๊ค(Facebook)
 • โปรแกรม ไลน์ (Line)
 • โปรแกรม สไกป์ (Skype)

โดยการทำงานของแชทบอทสามารถทำงานได้บน โทรศัพท์มือถือ(Smart phone) , แท็บเล็ต(Tablet) , โน้ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้/ลูกค้าจำนวนมาก และทำให้การสื่อสารระหว่างคุณและผู้ใช้/ลูกค้าของคุณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Chat Bot feature

ตัวอย่าง Package ค่าบริการ

Package S

 • 3,000

 • ข้อความส่งออก/เดือน
 • 1,800 บาท

 • ค่าบริการ/เดือน

Package M

 • 7,000

 • ข้อความส่งออก/เดือน
 • 3,500 บาท

 • ค่าบริการ/เดือน

Package L

 • 20,000

 • ข้อความส่งออก/เดือน
 • 8,000 บาท

 • ค่าบริการ/เดือน

* * * สำหรับ ร้านค้า / บริษัท / องค์กร ขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการส่งออกข้อความปริมาณมาก สามารถติดต่อสอบถามมายังทีมงาน Meka ได้

Demo AI Chat Bot

AI Bot

คุณสามารถทดลองการทำงานของ AI Chat Bot ได้จากตัวอย่าง Chat Bot ที่ทีมงาน Meka.Ltd เป็นผู้พัฒนา

Chat bot บน line

ผู้ช่วยวิทยากร ช่วยตอบคำถาม "หุ้นเบื้องต้น"

Line Bot ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการตอบคำถามเกี่ยวกับ"หุ้นเบื้องต้น"

ผู้ช่วยวิทยากร ช่วยตอบคำถาม "หุ้นเบื้องต้น"

K Bot : ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการตอบคำถามเกี่ยวกับ"หุ้นเบื้องต้น" สามารถช่วยผู้ที่เข้าบรรยาย ที่มีคำถามแต่ ไม่กล้าถามในห้องบรรยายหรือนึกคำถามได้ในภายหลัง สามารถเข้ามาสอบถามผ่านทาง Line Bot นี้ได้ตลอด 24 ชม. ** สแกน QR Code ผ่านโปรแกรมไลน์ เพื่อทดลองคุยกับ K Bot

Chat bot บน line

Ai แชทบอท สำหรับ line chat bot , เอไอ แชทบอท ใน line

Ai แชทบอท สำหรับ facebook chat bot , เอไอ แชทบอท ใน facebook

Ai แชทบอท สำหรับ web chat bot , เอไอ แชทบอท ใน เว็บ

ติดต่อทีมงาน

Contact